24 مهارت کار گروهی؛ اعضای تیم با به کارگیری چه مهارت هایی عملکرد بهتری دارند؟

به گزارش خرید متعادل، همان طور که می دانید، یکی از کلیدی ترین عوامل موفقیت هر کسب وکاری، تیم آن است. مهارت کار گروهی نیز نیاز به آموزش، صرف زمان و رهبری دارد تا در نتیجه اعضای تیم بتوانند به درستی با یکدیگر ارتباط برقرار کرده، نسبت به وظایف خود آگاهی یافته و در راستای اهداف سازمان گام بردارند. به همین دلیل، در این مقاله یکسری مهارت کار گروهی را به منظور بهره گیری از آن ها جهت تقویت مهارت های کار تیمی خود تشریح می کنیم.

24 مهارت کار گروهی؛ اعضای تیم با به کارگیری چه مهارت هایی عملکرد بهتری دارند؟

30 مهارت کار گروهی برای بهبود نحوه عملکرد تیم

1. قابلیت اطمینان

هر یک از اعضای تیم باید قابل اعتماد بوده و بتوانند مسئولیت هایی را به آن ها واگذار شده را به درستی انجام دهند. به عبارت دیگر، اعضای تیم زمانی می توانند تأثیر مثبتی بر فرایند پیروزیت کسب وکار داشته باشند که به ضرب العجل ها توجه داشته و کار خود را در زمان معین شده تحویل دهند. در واقع، هر یک از اعضای تیم که نسبت به مسئولیت های خود بی توجهی کند و مسئولیت تصمیم ها و اقدامات اشتباه خود را نپذیرد، در حقیقت سایر اعضای تیم را مجبور به انجام مسئولیت های خودش می کند. در نهایت نیز ممکن است خدمات مورد نظر به درستی به مشتریان ارائه نشده و کسب وکار مربوطه از این موضوع دچار آسیب شود.

2. ازخودگذشتگی

از جمله دیگر مهارت کار گروهی، ازخودگذشتگی اعضای تیم است. به عبارت بهتر، اعضای تیم به منظور پیشبرد اهداف سازمان باید بیشتر از رشد و عملکرد فردی خود نگران رشد سازمان و دستیابی به چشم انداز مورد نظر باشند. در واقع، اعضای تیم منافع سازمان را در اولویت قرار داده و برای پیروزیت کسب وکار مربوطه تلاش کنند. به علاوه، کارفرمایان برای نهادینه کردن چنین رفتاری در سازمان خود می توانند پاداش های گروهی برای کل اعضای تیم مد نظر قرار دهند.

3. آمادگی برای پذیرش شکست

اعضای تیم برای بهبود مهارت های خود و همچنین پیشبرد اهداف سازمان باید توانایی غلبه بر ترس از شکست داشته و به دنبال فرصت های جدید و چالش برانگیز باشند. همچنین اگر اعضای تیم به این موضوع واقف باشند که در صورت شکست از سوی مدیر خود توبیخ نمی شوند، می توانند به راحتی ترس را کنار گذاشته و به دنبال کشف راه چاره های جدید و خلاقانه بفرایند.

4. مدیریت تعارض ها

یکی دیگر از کلیدی ترین مهارت های کار گروهی این است که بتوانیم در شرایط سخت، رویارویی با مسائل و بحث های مابین اعضای تیم به خوبی شرایط را مدیریت کرده و تعارض های موجود را کاهش دهیم. در واقع، مدیریت کار گروهی و تعارض مابین اعضا یک مهارت برای سرپرستی تیم است که افراد دارای این قابلیت باید به خوبی به صحبت های اعضای تیم گوش کرده، استرس خود را کنترل کنند و در تلاش برای درک مسائل و دلیل تعارضات باشند.

5. انعطاف پذیری

به طور کلی، اعضای تیم به منظور تطبیق با شرایط متغیر جامعه کسب وکار و همچنین تلاش برای پیشبرد اهداف سازمان باید بتوانند خود را با شرایط مختلف در کمترین زمان ممکن تطبیق دهند. برای این منظور ابزارهای بسکمک برای کنترل فعالیت های تیم و تسهیل نحوه تطبیق با شرایط مختلف طراحی شده اند. با به کارگیری این ابزارها به راحتی می توان اعضای تیم را متناسب با شرایط متغیر جامعه کسب وکار تطبیق داده و به آن ها در برقراری ارتباط با سایر اعضای تیم کمک کرد.

6. روحیه مشارکتی

مشارکت بدین معنی نیست که اعضای تیم با یکدیگر کار کرده و امیدوار باشند که به نتایج مناسبی دست یابند، بلکه منظور از مشارکت توانایی حل مسائل با یکدیگر به منظور ارائه خدمات مناسب به مشتریان است. به همین دلیل، اعضای تیم با برخورداری از روحیه مشارکتی می توانند به خوبی مسائل و مسائل مختلف را با کمک سایر اعضای تیم حل کرده و در جهت دست یابی به اهداف سازمان گام بردارند.

7. گوش دادن

توانایی گوش کردن به مسائل، مسائل و سخنان اعضای تیم یک مهارت کار گروهی بوده و منجر به بهبود مهارت های ارتباطی و هوش هیجانی افراد خواهد شد. این عامل همچنین همدلی مابین اعضای تیم را افزایش داده و موجب بهبود عملکرد اعضا برای دست یابی به اهداف سازمان می شود؛ بنابراین سعی کنید تا به منظور بهبود مهارت کار گروهی خود با دقت به سخنان اعضای تیم و ایده های کاری آنان گوش کرده و در صورت امکان اقدامات لازم برای بهبود شرایط را به کار بگیرید.

8. نگرش مثبت

به طور معمول، اعضای تیم قدرتمند توانایی مثبت اندیشی داشته و اجازه نمی دهند تفکرات منفی، ذهن آنان را درگیر خود کند. یک تیم مثبت اندیش، توانایی بالایی در انجام کارهای سخت داشته و به سایر اعضای تیم نیز انرژی مثبت و انگیزه لازم برای ادامه کار را می دهند.

9. تمایل به درخواست کمک

یکی دیگر از مجموعه مهارت کار گروهی، توانایی و تمایل افراد به درخواست کمک از سایر اعضای تیم است. به عبارت دیگر، افراد دارای این مهارت از درخواست کمک از سایرین احساس ترس یا شرم نداشته و معتقدند که چنین کاری درنهایت منجر به بهبود مهارت های کل تیم خواهد شد. در واقع، برای پیروزیت کار تیمی و در نهایت کسب وکار خود باید چنین مهارتی را در میان اعضای تیم نهادینه کنید.

10. در دسترس بودن

امکان برقراری ارتباط با تمامی اعضای تیم یکی دیگر از مهارت هایی است که هر یک از اعضا باید برای بهبود مهارت کار گروهی خود روی آن تمرکز کنند. در واقع، هر یک از اعضای تیم برای پیشبرد اهداف سازمان باید همواره در دسترس بوده و به راحتی بتوانند با سایر اعضا ارتباط برقرار کنند. با این حال، برخی کسب وکارهای بزرگ که قسمت های مختلفی دارند، در برقراری ارتباطی دائمی مابین اعضای تیم خود دچار مشکل می شوند. برای این منظور نیز ابزارهای بسکمک ارائه شده اند که قابلیت هایی همچون تماس نامحدود، ارسال پیام صوتی، برقراری ارتباط های تصویری و … را ارائه می دهند؛ بنابراین با به کارگیری چنین ابزارهایی به راحتی می توان با سایر اعضای تیم ارتباط داشته و در جهت پیشبرد وظایف خود اقدام کرد.

11. تمرکز و رهبری

به طور کلی، توانایی هدایت تیم با به کارگیری مهارت رهبری یکی از کلیدی ترین مهارت کار گروهی به شمار می رود. در واقع، برخی افراد در تیم موقعیت شغلی هبری ندارند اما توانایی بسکمک در جهت هدایت تیم به سمت هدف مورد نظر دارند. به عبارت دیگر، افراد دارای مهارت رهبری کاریزماتیک می توانند به خوبی با اعضای تیم ارتباط برقرار کرده، در جلسات هم فکری آن ها را مشارکت داده و در مواقع نیاز جلوی انتشار افکار و نقدها منفی را بگیرند.

12. احترام متقابل

همان طور که می دانید، اعضای تیم برای آن که بتوانند ارتباط مؤثری با یکدیگر داشته و با کمک هم برای تحقق اهداف سازمان تلاش کنند، باید احترامی متقابل مابین آن ها برقرار باشد. در واقع، یکی دیگر از چندین مهارت کار گروهی این است که به سایر اعضای تیم احترام گذاشته و بدین ترتیب از آن ها نیز انتظار احترام متقابل داشته باشیم. برای مثال، در صورت صحبت کردن هم تیمی خود سخنان او را قطع نکرده و به طور کامل به او گوش کنید، به نظرات مخالف سایر اعضای تیم احترام بگذارید و نظرات خود را نیز مؤدبانه و با احترام به طرف مقابل بیان کنید. در چنین شرایطی، اعضای تیم به خوبی با یکدیگر همسو و همدل بوده و برای پیروزیت سازمان تلاش می کنند.

13. توانایی پذیرش مسئولیت

تفویض وظایف مختلف از سوی مدیر سازمان یا مدیران مافوق روشی رایج است. به همین دلیل اعضای تیم باید توانایی پذیرش مسئولیت های بیشتری را داشته و بتوانند به خوبی از عهده آن ها بر آیند. در واقع، افراد دارای این مهارت می توانند در صورت نیاز وظایف مافوق خود یا حتی وظایف سایر اعضای تیم را بر عهده گرفته و آن را به صورت پیروزیت آمیز انجام دهند.

14. توانایی تقسیم کار

هر یک از اعضای تیم باید توانایی اشتراک گذاری ایده های خود با سایر اعضای تیم و همچنین تقسیم کار مابین سایر اعضا متناسب با مهارت هایشان را داشته باشند. به همین دلیل، مدیران تیم می توانند با انجام کارهایی همچون تعریف برخی بازی های گروهی، واگذاری کارهای تیمی به برخی از اعضای تیم و … توانایی برقراری ارتباط و مشارکت اعضا با یکدیگر را بهبود بدهند. از سوی دیگر، توانایی برقراری ارتباط، اشتراک گذاری کارها و تقسیم کار مابین اعضا موجب می شود تا در درازمدت اعضای تیم با یکدیگر همسو بوده، مهارت کل تیم بهبود یافته، محیطی خلاق با بهره وری بالا تشکیل دهند و در نهایت هم به روش مؤثرتری در جهت تحقق چشم انداز سازمان گام بردارند.

15. تمرکز روی موضوعات مهم تر

چنانچه قصد داشته باشید تا تجربه کاربری خوبی برای مشتریان خود رقم بزنید، باید بتوانید کارهای خود را اولویت بندی کرده و به بررسی کارها و موضوعات مهم تر بپردازید. برای مثال، اعضای تیم فروش باید نسبت به نیاز مشتریان آگاه بوده و خدماتی متناسب با آن ها ارائه دهند. برای این منظور نیز ابزارهای بسکمک جهت ارائه خدمات CRM طراحی شده اند که با بهره گیری از آن ها می توان به راحتی به اطلاعات مشتریان دسترسی داشته و متناسب با تقاضای هر یک خدمات مناسب ارائه کنید.

16. خودآگاهی

خودآگاهی بدین معنی است که نسبت به توانایی ها، نقاط ضعف و قوت خود آگاه باشید. در واقع، خودآگاهی یک مهارت کار گروهی است که با بهره گیری از آن می توانید به خوبی با سایر اعضای تیم ارتباط داشته و مهارت های خود را بهبود دهید. همچنین خودآگاهی موجب می شود تا نسبت به نقاط ضعف خود آگاه بوده و به کمک تعامل با سایر اعضای توانمند تیم نسبت به بهبود آن ها اقدام کنید. عکس این قضیه نیز صادق است به طوری که می توانیم با اشتراک گذاری مهارت های خود با سایر اعضای ضعیف تیم به بهبود مهارت های آن ها کمک کنیم. در چنین شرایطی، تمام اعضای تیم با خصوصیات، نقاط ضعف و قوت یکدیگر آشنا بوده و می توانند ارتباط بهتری مابین یکدیگر ایجاد کنند.

17. توانایی ارائه بازخورد

مهارت ارائه بازخورد و انتقاد سازنده به سایر اعضای تیم یک مهارت کار گروهی است. به طور کلی، توانایی دریافت و ارائه بازخوردهای مثبت و منفی از جمله عوامل حیاتی و ارزشمند برای بهبود مهارت ها و شرایط کاری به شمار می رود. در واقع، ارائه بازخوردهایی صریح و واضح به سایر اعضای تیم موجب بهبود مهارت های فنی اعضای شده و در نهایت به پیروزیت سازمان منجر می شود. همچنین اعضای تیم باید یاد بگیرند تا روحیه ای انتقادپذیر داشته و با آغوشی باز پذیرای بازخوردها باشندو آن ها را فرصتی برای رشد و پیشرفت خود بدانند.

18. همدلی

همان طور که اشاره شد، اعضای تیم باید با یکدیگر همدل و همسو باشند تا بتوانند در صورت لزوم به یکدیگر کمک کرده و برای حل مسائل هم تیمی های خود اقدام کنند. در واقع، تیمی که اعضای آن با یکدیگر همدل هستند، به راحتی می توانند به نتایج دلخواه خود دست یافته و به کسب وکاری پیروز مبدل شوند.

19. توانایی شناسایی استعدادهای دیگران

یک تیم خوب از افرادی با استعدادهای متنوع تشکیل شده است که یاد گرفته اند تا از استعدادهای یکدیگر برای تبدیل شدن به تیمی قدرتمند بهره بگیرند. بنابراین یکی مهارت کار گروهی دیگر این است که بتوانید روی ارزشی که افراد برای تیم به ارمغان می آورند، تمرکز کنید. در واقع، چنین دیدگاهی به شما کمک می کند تا با استعدادهای تمامی اعضای تیم خود آشنا شده و متناسب با توانایی های هر یک از اعضا مسئولیت های مختلفی به آن ها واگذار کنید. در چنین شرایطی، سازمان مورد نظر فرصت کافی برای رشد و پیشرفت داشته و به اهداف خود می رسد.

20. قدردانی از پیشرفت اعضا

به طور کلی، مدیران تیم باید از تلاش، پیشرفت و بهبود مهارت های اعضای تیم قدردانی کنند. در واقع، انجام این کار انگیزه ای مضاعف برای تشویق به کار گروهی خواهد بود تا اعضای تیم در جهت بهبود مهارت های خود و همچنین پیشرفت بیش از پیش تیم تلاش کنند. بنابراین از اعضای پرتلاش و مؤثر تیم قدردانی کرده و در جهت بهبود مهارت های آن ها گام بردارید. در این صورت اعضای تیم نیز انرژی کافی برای رشد و پیشرفت خود داشته و همچنین تحقق اهداف تیم تلاش می کنند. در واقع، تیمی که پیشرفت اعضای خود را دیده و از آن ها قدردانی می کند، به زودی به اهداف مورد انتظار خود نیز می رسد.

21. تمایل به اعتماد به سایر اعضای تیم

یک تیم پیروز از افرادی با مجموعه مهارت های مکمل یکدیگر تشکیل شده است که در صورت بروز شرایط بحرانی و در مواقع نیاز، مهارت های خود را با یکدیگر به اشتراک گذاشته و به هم کمک می کنند. در واقع، هر یک از اعضای تیم تلاش می کنند تا در حوزه کاری خود بهترین بوده و وظایف محول شده را با پیروزیت انجام دهند. همچنین اعتماد به یکدیگر نیز چنین تأثیری داشته و اعضای تیم سعی می کنند تا در پاسخ به اعتماد هم تیمی خود بهترین عملکرد را ارائه دهند. در نتیجه اعتماد به سایر اعضای تیم منجر به بهبود روابط، همدلی و در نهایت پیروزیت سازمان خواهد شد.

22. توانایی تصمیم گیری

در شرایط متغیر جامعه، کسب وکار کنونی مهارت تصمیم گیری در شرایط مختلف یک مهارت کار گروهی به شمار می رود. به عبارت دیگر، توانایی تصمیم گیری بدین معنی است که اعضای تیم بتوانند موضوعات را از جنبه های مختلف بررسی کرده، گزینه های پیش رو را بسنجند، خیلی سریع اطلاعات لازم برای تصمیم گیری را جمع آوری کرده و عواقب هر یک از تصمیمات مختلف پیش بینی کنند. به همین دلیل، کسب وکارهای مختلف به دنبال اعضایی هستند تا توانایی ارزیابی و تصمیم گیری در شرایط بحرانی داشته و بتوانند تصمیماتی درست، مؤثر و در راستای اهداف سازمان اتخاذ کنند.

23. تطبیق پذیری

همان طور که پیش تر اشاره شد، سازگاری با شرایط متغیر یک مهارت کار گروهی برای تشکیل تیمی قدرتمند به شمار می رود. به طور کلی، شرایط جامعه کسب وکار امروز پیوسته در حال تغییر است و به همین دلیل تیمی عملکرد پیروزیت آمیز خواهد داشت که بتواند تغییرات مختلف را به خوبی پیش بینی کرده و در جهت ارائه خدماتی متناسب با تغییرات نیاز بازار اقدام کند. بنابراین انعطاف پذیری اعضای تیم جهت انطباق با تغییرات مختلف به منظور پیروزیت کسب وکار مربوطه بسیار حائز اهمیت است.

24. اشتیاق برای یادگیری

یکی از مزایای کار در تیم این است که هر یک از اعضا نقاط قوت متفاوتی داشته و می توانند به عنوان انگیزه ای برای رشد سایر اعضا باشند. در واقع، اعضای تیم با شناخت نقاط قوت و ضعف یکدیگر می توانند در جهت بهبود نقاط ضعف خود و همچنین هم تیمی ها گام برداشته و بدین ترتیب تیمی قدرتمند تشکیل دهند. در چنین شرایطی، اعضایی از تیم که اشتیاق به یادگیری دارند، به راحتی می توانند از نقاط قوت هم تیمی های خود بهره مند شده و در جهت پیشرفت خود اقدام کنند. بنابراین تمایل برای یادگیری نیز به عنوان یک مهارت کار گروهی می تواند به پیشرفت اعضا، بهبود مهارت های کل تیم و در نهایت پیروزیت کسب وکار مربوطه منجر شود.

جمع بندی

در این مقاله، در رابطه با چند مورد از اساسی ترین مهارت کار گروهی بحث کرده و گفتیم که هیچ کسب وکاری به تنهایی نمی تواند به پیروزیت دست یابد؛ بلکه کار گروهی مزایایی نسبت به کار انفرادی داشته و پیروزیت کسب وکار نیازمند تیمی توانمند است تا با به کارگیری مهارت های هر یک از اعضا و ارتباط مؤثر مابین آن ها به اهداف خود دست یابد. آیا شما نیز از اهمیت مهارت کار گروهی آگاهی دارید؟ به نظر شما به کارگیری مهارت های فوق تا چه اندازه در بهبود توانایی کار گروهی مؤثر هستند؟ نظرات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید.

منبع: مجله انگیزه

به "24 مهارت کار گروهی؛ اعضای تیم با به کارگیری چه مهارت هایی عملکرد بهتری دارند؟" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "24 مهارت کار گروهی؛ اعضای تیم با به کارگیری چه مهارت هایی عملکرد بهتری دارند؟"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید